na działce oznaczonej nr ewid. 6084 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji

Treść karty informacyjnej decyzji