w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia