w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały