w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały