na działce oznaczonej nr ewid. 746 położonej w obrębie ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia decyzji

Treść karty informacyjnej decyzji