na terenie nieruchomości o nr ewid. 352/2 oraz 352/3, obręb ewid. Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną