na terenie nieruchomości o nr ewid. 4502, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną