na terenie nieruchomości o nr ewid. 27, obręb ewid. Wiązownica Kolonia

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną