na terenie nieruchomości o nr ewid. 282/6, obręb ewid. Koniemłoty

Treść wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną