w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na kadencję 2016 - 2019

Treść uchwały