w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2016 - 2019

Treść uchwały