w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "A" w Grzybowie

Treść uchwały