w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "B" i "C" w Grzybowie

Treść uchwały