na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 66 położonej w miejscowości Gaj Koniemłocki.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informcyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.