w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego