na terenie nieruchomości o nr ewid. 5564/3 oraz 5559 obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną