Kierownik: Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

tel: 15 864 83 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 105 - I piętro


Do zadań Biura należy w szczególności:

1. inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych,
2. współpraca przy opracowywaniu planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Staszów z Wydziałem Promocji i Informatyki,
3. sporządzanie analiz ekonomicznych i społecznych dotyczących stanu Gminy,
4. koordynowanie realizacji programów społeczno – gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim oraz marszałkowskim,
5. opracowywanie raportów i analiz dotyczących stanu Gminy,
6. gromadzenie danych statystycznych ilustrujących rozwój Gminy,
7. kreowanie i koordynowanie programów inwestycyjnych,
8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
9. prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków do budżetu Gminy,
10. przygotowywanie ofert Gminy w zakresie współdziałania inwestycyjnego i gospodarczego z innymi podmiotami,
11. koordynowanie działań mających na celu zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie Gminy,
12. opracowywanie dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji i podmiotów informacji, analiz, ankiet, w zakresie danych statystycznych i zjawisk społeczno  gospodarczych dotyczących Gminy,
13. wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów oraz wskazanie inwestorów strategicznych, ewentualnych sponsorów i dysponentów różnego rodzaju funduszy,
14. opracowywanie planów i programów udziału gminy w procesie integracji europejskiej,
15. współpraca z instytucjami europejskimi i administracją państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych,
16. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
17. prowadzenie współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wykorzystania środków zewnętrznych,
18. pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów gminnych,
19. nadzór nad funkcjonowaniem Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
20. współpraca z Pełnomocnikiem Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji,
21. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Staszów,
22. czynne uczestnictwo w pracach i spotkaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
23. współdziałanie z wydziałami merytorycznymi przy realizacji zadań wynikających z uchwały Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025,
24. inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
25. przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dotyczących problematyki rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
26. wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.