Kierownik: Z-ca Burmistrza dr Ewa Kondek

tel: 15 864 83 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 105 - I piętro


Do zadań Biura należy w szczególności:
1. inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych,
2. współpraca przy opracowywaniu planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Staszów z Wydziałem Promocji i Informatyki,
3. sporządzanie analiz ekonomicznych i społecznych dotyczących stanu Gminy,
4. koordynowanie realizacji programów społeczno – gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim oraz marszałkowskim,
5. opracowywanie raportów i analiz dotyczących stanu Gminy,
6. gromadzenie danych statystycznych ilustrujących rozwój Gminy,
7. kreowanie i koordynowanie programów inwestycyjnych,
8. prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków do budżetu Gminy,
9. przygotowywanie ofert Gminy w zakresie współdziałania inwestycyjnego i gospodarczego z innymi podmiotami,
10. koordynowanie działań mających na celu zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie Gminy,
11. opracowywanie dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji i podmiotów informacji, analiz, ankiet, w zakresie danych statystycznych i zjawisk społeczno – gospodarczych dotyczących Gminy,
12. wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów oraz wskazanie inwestorów strategicznych, ewentualnych sponsorów i dysponentów różnego rodzaju funduszy,
13. opracowywanie planów i programów udziału gminy w procesie integracji europejskiej,
14. współpraca z instytucjami europejskimi i administracją państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych,
15. prowadzenie współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wykorzystania środków zewnętrznych,
16. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
17. pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów gminnych.