Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z końcem kadencji