na terenie nieruchomości o nr ewid. 215 oraz 235/1, obręb ewid. Łaziska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną