w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały