w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściciwości

Treść uchwały