w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia projektu "Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Projekt Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania opinii (wersja pdf) (wersja edytowalna)