Dokumenty dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie osób ubiegających się o kierownicze stanowiska w jednostach organizacyjnych Gminy