na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1265 położonej w miejscowości Czajków Północny.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną