w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/643/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica

Treść uchwały