w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/459/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/627/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały