w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/650/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poddębowiec

Treść uchwały