w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/471/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smerdyna zmienionej Uchwałą Nr LXXI/581/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LXXIV/633/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwałą Nr LVI/562/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku

Treść uchwały