w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/656/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Żabna

Treść uchwały