w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Staszów

Treść uchwały