Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Staszowie opracowuje dokumentację obejmującą Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021”.

Przygotowano Koncepcję Programowo – Przestrzenną, którą przedkładamy do konsultacji. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie wniosków, uwag oraz zastrzeżeń w odniesieniu do przedstawionego dokumentu.

Wnioski, uwagi oraz zastrzeżenia należy nadsyłać:

- pocztą na adres: 1. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

2. Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice

- faksem na nr:

1. 15 864 83 04

2. 32 203 20 53 w. 25

- e-mailem na adres:

1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na załączonym formularzu w terminie od 01 marca 2017r. do 15 marca 2017r.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Koncepcja Programowo-Przestrzenna będąca przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne są pod poniższymi linkami w wersji elektronicznej.

 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna

Formularz konsultacji