Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok