w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie przebudowa ulic: H. Sawickiej, Legionów Polskich. Krasickiego, Traugutta. PKWN, Łącznik, Sikorskiego, Mickiewicza w Staszowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.”

Treść zarządzenia