w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na osiedlu Wschód i Staszówek w Staszowie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wojska Polskiego, Wysoka wraz z pieszymi ciągami komunikacyjnymi.”

Treść zarządzenia