W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa chodnika dla pieszych od ul. Oględowskiej w Staszowie do skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Oględów oraz od skrzyżowania drogi powiatowej ul. 11 Listopada w Staszowie z obwodnicą Południową do zjazdu na drogę lasów Państwowych - Golejów Jezioro - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia