w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego