w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia