w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania majątku Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia