w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia