w sprawie zmiany Uchwały Nr IX /59/ll Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy przebudowie dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDL w 2011 roku - I etap

Treść uchwały