w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały