w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 22 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały