w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy przebudowie dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDL w 2012 roku - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Treść uchwały