Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.

Korekta oświadczenia majątkowego za 2011 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok