w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego