w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Staszów z wyłączeniem miejscowości Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia

Treść uchwały