Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy