Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji