w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego