w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego